Pirkan Suoja säätiö

Koska meistä jokainen tarvitsee joskus tukea

Toiminta

Pirkan Suoja säätiö auttaa erilaisissa kriisitilanteissa olevia ihmisiä. Säätiön tavoitteena on  etsiä keinoja ja menetelmiä, joilla voidaan tukea kriisissä olevia henkilöitä ja perheitä. Säätiö tukee apurahoin myös korkeakouluissa tehtäviä tieteellisiä tutkimuksia ja hankkeita, jotka keskittyvät syrjäytymisen ehkäisyyn. 

Kriisitilanteisiin joutuneiden ihmisten löytämiseksi Pirkan Suoja säätiö tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on koota paikallinen yhteistyöverkosto ja löytää keskeiset toimijat, joiden kautta löydetään tuettavat kohteet. Monipuolisia tukimuotoja pyritään kehittämään siten, että ne palvelisivat parhaiten kriisissä olevia perheitä ja yksittäisiä henkilöitä. 

Säätiön tavoitteena on tukea apurahoin korkeakoulujen tieteellisiä tutkimuksia ja hankkeita. Säätiön tavoitteena on kehittää yhteistyömuoto korkeakoulujen kanssa, jonka avulla Pirkan Suoja säätiö voi kohdentaa apurahat säätiön perusajatukseen sopiville tutkimuksille ja hankkeille.

Säätiö

Pirkanmaan Suojakoti ry.  perusti Pirkan Suoja säätiön. Säätiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.3.2022. Säätiön tarkoituksena on tukea erilaisissa kriisitilanteissa olevia ihmisiä ja etsiä uusia keinoja ja menetelmiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi tukemalla apurahoin aiheesta tehtäviä tieteellisiä tutkimuksia ja hankkeita.

Hallituksen jäseniksi valittiin perustamiskokouksessa 25.1.2022 Kaisu Lager-Ruuti, Vesa Vaittinen, Riitta Väänänen, Helena Kekoni, Eija Murtola, Teija Lehtinen, Tuija Malmi-Haikansalo, ja Johanna Korpi

Säätiön tilintarkastajaksi valittiin Marja-Leena Kuusela ja varatilintarkastajaksi Jarno Tähtinen.

Hallitus